มาช่วยสอนการตลาดผมทีนะครับพี่ๆๆผู้รอบรู้ทั้งหลาย

Teach me about marketing,Help me please.

ช่องทางการจัดจำหน่าย

Posted by namotaro บน พ.ค.pm07 18, 2007

ช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นส่วนประสมการตลาดตัวที่สามที่ผู้บริหารการตลาดนำเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการนำเสนอขายสินค้าและบริการของกิจการให้แก่ผู้บริโภคและผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมได้โดยผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายระดับต่างๆกัน นับตั้งแต่ช่องทางศูนย์ระดับจนถึงช่องทางสี่ระดับ ทั้งช่องทางการจัดจำหน่ายระดับต่างๆกัน นับตั้งแต่ช่องทางศูนย์ระดับจนถึงช่องทางสี่ระดับ ทั้งช่องทางการจัดจำหน่ายในตลาดผู้บริโภคและตลาดอุตสาหกรรม โดยผ่านคนกลางทางการตลาดระดับต่างๆเช่น ตัวแทนขาย นายหน้า ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก เป็นต้น

          การเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะสร้างให้เกิดความสะดวกแก่ลูกค้าและได้ประสิทธิภาพ ซึ่งต้นทุนค่าใช้จ่ายในการที่จะทำการขนย้ายสินค้าไปถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และยังต้องครอบคลุมตลาดได้อย่างทั่วถึงนั้นต้องพิจารณาจากลูกค้าที่เป็นผู้ซื้อว่าเป็นลูกค้าประเภทใด ผลิตภัณฑ์ที่กิจการได้นำเสนอขายว่าเป็นสินค้าประเภทใด ลักษณะของกิจการมีขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ นกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึงสภาพการแข่งขันในตลาด คู่แข่งขัน และการควบคุมชองทางการจัดจำหน่าย เป็นต้น

          การกำหนดคนกลางทางการตลาดที่จะนำมาใช้ในการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการให้แก่กิจการจะต้องคำนึงถึงการควบคุมและการกระจายสินค้า เช่น การจัดจำหน่ายอย่างทั่วถึงจะใช้คนกลางให้มากที่สุด การจัดจำหน่ายแบบเลือกสรรจะเลือกคนกลางที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ และจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวจะเลือกคนกลางเพียงไม่กี่รายตามเขตการขาย ส่วนความขัดแย้งและการควบคุมของกิจการที่มีต่อสมาชิกในช่องทางจะเกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะคือ ความขัดแยงในแนวนอนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้ผลิตกับผู้ผลิต ผู้ค้าส่งกับผู้ค้าส่ง ฯลฯ ส่วนความขัดแย้งในแนงดิ่งจะเกิดขึ้นระหว่างผู้ผลิตกับคนกลางทางการตลาดในระดับต่างๆหรือผู้ค้าส่งกับผู้ค้าปลีก ส่วนการควบคุมช่องจะได้ผลเมื่อกิจการใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายให้น้อยระดับมากที่สุด และการควบคุมช่องทางที่ได้รับยิ่งมากก็จะยิ่งทำให้การกระจายหรือการครอบคลุมตลาดให้ทั่วถึงลดต่ำลง

          การค้าส่งเป็นการรวมเอากิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายวินค้าและบริการให้แก่ผู้ซื้อสำหรับนำไปขายต่อ หรือนำเอาไปใช้งานทางธุรกิจ โดยทั่วไปผู้ค้าปลีกและผู้ผลิตทั้งหลายต่างนิยมทำการค้าส่งเข้ามาช่วยในการทำกิจกรรมด้านการตลาดต่างๆ อันได้แก่ การซื้อ การขาย การลดปริมาณการซื้อจำนวนมากลง การเก็บรักษาสินค้า การขนส่ง การเงิน การรับภาระความเสี่ยง การเก็บรวบรวมข้อมูลทางการตลาด และการให้บริการและคำแนะนำต่างๆ ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ค้าปลีก ประเภทของผู้ค้าส่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆคือ ผู้ค้าส่งสินค้า แบ่งเป็นผู้ค้าส่งที่ให้บริการเต็มและผู้ค้าส่งที่ให้บริการอย่างจำกัดนายหน้าและตัวแทน และสำนักงานและสาขาขายของผู้ผลิตและผู้ค้าปลีก

          การค้าปลีกเป็นการรวมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าและบริการโดยมุ่งตรงไปที่ผู้บริโภครายสุดท้าย เพื่อไปสนองความต้องการของตนเอง บุคคลภายในครอบครัว และไม่ใช่ผู้ใช้ในทางอุสาหกรรมต่างๆ ประเภทผู้ค้าปลีกแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือผู้ค้าปลีกที่มีร้านค้าจะประกอบด้วยร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง ห้างสรรพสินค้า ร้านสรรพาหาร ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ร้านค้าให้ส่วนลด ผู้ค้าปลีกขายราคา โชว์รูมแค็ตตาล็อกสินค้า ร้านสาขา ร้านค้าแบบสัมปทานสิทธิ์ และผู้ค้าปลีกรูปแบบอื่น ส่วนการค้าปลีกที่ไม่มีร้านค้าจะได้แก่ การขายตรง การตลาดทางตรง เครื่องหยอดเหรียญอัตโนมัติ
การกระจายตัวสินค้า หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ เพื่อทำให้สินค้าและบริการเคลื่อนย้ายจากแหล่งผลิตไปยังจุดหมายที่ต้องการใช้หรือบริโภคตามความต้องการของลูกค้าภายในเวลาที่เหมาะสมและมีค่าใช้จ่ายที่ถูกที่สุด โดยได้รับกำไรเป็นผลตอบแทน กิจกรรมและหน้าที่ของการกระจายตัวสินค้าสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายๆ กิจกรรมอันได้แก่ การพยากรณ์ยอดขาย การวางแผนการจัดจำหน่าย การบริหารสินค้าคงเหลือ กระบวนการสั่งซื้อ การบรรจุภัณฑ์ การคลังสินค้า การขนย้ายสินค้า การขนส่ง และการให้บริการลูกค้า

ที่มา http://www.geocities.com/mc_baring/page10channel.htm ขอบคุณครับที่ให้ความรู้

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: